ZAPISNIK o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) po Javnom natječaju za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin na radno mjesto:

  • Komunalni redar/ica,
  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

ZAPISNIK (.PDF)