Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepinna radno mjesto:
- viši stručni suradnik/ica za računovodstvo,
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Rok za prijavu na navedeni javni natječaj je zaključno s 25. svibnja 2020. godine
JAVNI NATJEČAJ (.PDF)
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA (.PDF)


Reciklažno dvorište Čepin