Temeljem članka 11. stavka 4. Odluke o dodjeli stipendija Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18.-u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

ISPRAVAK

Ponovljenog javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Čepin

za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

U Ponovljenom javnom natječaju za dodjelu stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku godinu 2018./2019., objavljenom dana 20. studenog 2018. godine na službenim mrežnim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin uočene su pogreške koje se ovim putem ispravljaju, a kako slijedi:

Najčitanije