Temeljem članka 10. stavka 4. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.-u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepinu za školsku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 3., 9. i 10. stavak 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.-u daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje PRIJEDLOG liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepinu za školsku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 3. i 10. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.-u daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija, utvrđuje KONAČNU LISTU KANDIDATA za dodjelu stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepinu za školsku godinu 2017./2018.