Proračun i izvješća

2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.3.2017. (.PDF)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1.1.2017 -31.3.2017. (.PDF)

Izvještaj o obvezama 1.1.2017.-31.3.2017. (.PDF)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2016. – 31.12.2016. (.PDF)

Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini (.PDF)

Izvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)

Bilanca stanje na dan 31.12.2016. (.PDF)

Izvještaj o obvezama 01.01.2016.-31.12.2016. (.PDF

2016.

Financijski izvještaji 01.01.2016. - 30.09.2016. (.PDF)

Izvještaj o obvezama 01.01.2016. - 30.09.2016. (.PDF)

Financijski izvještaji 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)

Izvještaj o obvezama 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2016. – 30.06.2016. (.PDF)

Financijski izvještaji (konsolidirani) 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)

Izvještaj o obvezama (konsolidirani) 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)

2015.

Financijski izvještaji 01.01.2015. - 31.12.2015. (.PDF)

Bilješke uz Financijske izvještaje 01.01.2015. - 31.12.2015. (.PDF)

Bilanca stanje na dan 31.12.2015. godine (.PDF)

2014.

Financijski izvještaj 01.01.2015.-30.06.2015. (.PDF)

Financijski izvještaji 01.01.2014. - 31.12.2014. (.PDF)

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2014. - 31.12.2014. (.PDF)