LISTA GRUPE BIRAČA NOSITELJA LISTE DRAŽENA ARNOLDA

(vijećnici Dražen Arnold i Tanja Paun)

Godišnji plan rada i financijski plan za 2018. godinu

Izjava i Izvješće o donacijama-30.06.2018.godina

Program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021.

Godišnji plan rada i financijski plan za 2017. godinu

Izjava i Izvješće o donacijama-31.12.2017.

Godišnji financijski Izvještaj-2017. godina

Privici:

Dražen Arnold

Tanja Paun