Obrasci i zahtjevi

 • Obrazac izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava iz programa javnih potreba u kulturi
 • Obrazac izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava iz programa javnih potreba u sportu


Socijalna skrb:

 • Zahtjev za isplatu jednokratne pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta
 • Zahtjev za priznavanje prava na pomoć iz područja programa potpore i pomoći pojedincima i obiteljima

Legalizacija:

 • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - pomoćna zgrada- do 50 m2
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - jednostavna zgrada- do 100 m2
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - manje zahtjevna zgrada- do 400 m2
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - zahtjevna zgrada- više od 400 m2

Javne potrebe:

 • PRIJAVNICA za financiranje javnih potreba u sportu za 2014. godinu
 • PRIJAVNICA za financiranje javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Ostalo:

 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Izjava o izboru / promjeni izabranog doktora
 • Zahtjev za izmjenom radnog vremena ugostiteljskog objekta