Obrasci i zahtjevi

Društvene djelatnosti


Socijalna skrb:

  • Zahtjev za isplatu jednokratne pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta
  • Zahtjev za priznavanje prava na pomoć iz područja programa potpore i pomoći pojedincima i obiteljima

Legalizacija:

  • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - pomoćna zgrada- do 50 m2
  • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - jednostavna zgrada- do 100 m2
  • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - manje zahtjevna zgrada- do 400 m2
  • Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - zahtjevna zgrada- više od 400 m2

Ostalo:

  • Zahtjev za pristup informacijama
  • Izjava o izboru / promjeni izabranog doktora
  • Zahtjev za izmjenom radnog vremena ugostiteljskog objekta