Institut za javne financije u srpnju je predstavio rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Istraživanjem se željelo utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim internetskim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2018. do ožujka 2019.

Predstavnici Općine Herceg Novi - savjetnik predsjednika Općine Herceg Novi Nenad Vitomirović i Ivan Otović iz općinske Kancelarije za međunarodnu saradnju posjetili su Općinu Čepin, gdje su ih dočekali i ugostili općinski načelnik Dražen Tonkovac, te zamjenici općinskog načelnika Ivan Žeravica i Mateja Kalajžić.

Uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta - olujnoga nevremena praćenog tučom dana 7. srpnja 2019. godine na području općina Antunovac, Čepin, Ernestinovo, Podravska Moslavina, Šodolovci i Vladislavci - župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je dana 18. srpnja 2019. godine Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije, KLASA: 920-11/19-01/3, URBROJ: 2158/1-01-02-19-28 kojim se proglašava stanje prirodne nepogode – tuča na području općina Antunovac, Čepin, Ernestinovo, Podravska Moslavina, Šodolovci i Vladislavci za poljoprivrednu proizvodnju, povrtne kulture, dugogodišnje nasade, stambene i gospodarske objekte te pokretnu imovinu.

Reciklažno dvorište Čepin

Najčitanije