Temeljem članka 13. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 30/18.) u pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade (potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za stanovanje obveznici koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su I l. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112.