U subotu, 07. prosinca 2019., u Hrvatskom domu u Čepinu gostovala je glumačka družina Histrion sa predstavom „Gastarbajterski Božić“.

Radnja predstave se događa na samu Badnju večer u praznom trgovačkom centru, u kojem su prisutni samo čistačica – Marija i noćni čuvar – Jozo; igrom slučaja oboje hrvatski gastarbajteri. To su žena i muškarac zrelijih dobi koji su cijeli svoj radni vijek proveli teško zarađujući za kruh u tuđini. Danas čeznu samo za mirovinom.

Humor, ironija, emocije, čežnja za domovinom i nadasve ljubav ispreplitali su se u ovoj komediji s elementima melodrame.

gastarbajterski bozic 01

gastarbajterski bozic 02

gastarbajterski bozic 03

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2020. godinu
Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 09.12.2019.

Povodom blagdana Božića općinski načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac donio je Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći-Božićnice umirovljenicima i korisnicima Zajamčene minimalne naknade (ZMN) Centra za socijalnu skrb s prebivalištem na području općine Čepin.

Svim umirovljenicima s prebivalištem na području općine Čepin čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 1.500,00 kn mjesečno, isplatiti će se jednokratna prigodna pomoć-Božićnica u iznosu od 100,00 kn.

Božićnica u iznosu od 150,00 kn isplatiti će se korisnicima Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području općine Čepin.

Zahtjevi za dodjelu Božićnica zaprimaju se zaključno s 20. prosinca 2019. godine.

Božićnica će se isplaćivati u razdoblju od 09. do 20. prosinca 2019. godine u gotovini na blagajni Općine Čepin.

Umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne prigodne pomoći-Božićnice dužni su uz Zahtjev dostaviti i presliku posljednjeg odreska mirovine te osobnu iskaznicu na uvid, a umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućih ili štednih računa poslovnih banaka moraju predočiti Obavijest Banke o mirovinskim primanjima za prethodni mjesec i osobnu iskaznicu na uvid.

Umirovljenici koji ostvaruju isključivo inozemnu mirovinu dužni su uz Zahtjev dostaviti i Potvrdu HZMO-a o ne primanju tuzemne mirovine.

Korisnici Zajamčene minimalne naknade dužni su uz zahtjev priložiti presliku Rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi Centra za socijalnu skrb i osobnu iskaznicu na uvid.

Obrazac zahtjeva za umirovljenike može se preuzeti osobno u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin ili putem službenih internetskih stranica Općine Čepin ovdje

Obrazac zahtjeva za korisnike Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb može se preuzeti osobno u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin ili putem službenih internetskih stranica Općine Čepin ovdje

Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći-Božićnice umirovljenicima i korisnicima Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s prebivalištem na području općine Čepin možete preuzeti ovdje

Gastarbajterski Božić rani je dramski tekst Mate Matišića, napisan baš za Božić, prije 29 godina. Inspiriran je tekstom Petera Turinija: JOZEF i MARIJA

Radnja predstave se događa na samu Badnju večer u praznom trgovačkom centru, u kojem su prisutni samo čistačica – Marija i noćni čuvar – Jozo; igrom slučaja oboje hrvatski gastarbajteri. To su žena i muškarac zrelijih dobi koji su cijeli svoj radni vijek proveli teško zarađujući za kruh u tuđini. Danas čeznu samo za mirovinom.

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čepin na sjednici održanoj 2. prosinca 2019. donijelo je R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

Reciklažno dvorište Čepin

Najčitanije