Deklaracija o pravima djeteta UN-a usvojena 20. listopada 1959. obećava svakom djetetu i mladoj osobi (do 18 godina) na svijetu pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, prehranu, smještaj, igru, uvažavanje, poštovanje, zaštitu od diskriminacije, iskorištavanja, nasilja… i još mnogo toga. Uz ostale mjere koje Općina poduzima kako bi osigurala djeci prava koja im pripadaju, brinemo i o njihovom pravu na igru.

Odlukom o dodjeli stipendija predviđena je dodjela ukupno 29 stipendija, a po završetku natječaja objavljenog u listopadu, radi nedostatnog broja prijava, dodijeljeno je ukupno 16 stipendija. Iz tog razloga, Općina Čepin raspisala je ponovljeni javni natječaj za dodjelu stipendija, i to: 1 stipendija za učenika/studenta invalida, 8 stipendija za učenike srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, te 4 stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Temeljem članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11.), a vezano na članak 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.) Povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje REZULTATE INTERVJUA za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin.

U utorak, 20. studenog, na Međunarodni dan djeteta, u vijećnici Općine Čepin, općinski načelnik Dražen Tonkovac uručio je ugovore o stipendiranju 16 stipendista. Pet stipendija dodijeljeno je učenicima srednjih škola, pet studentima, dvije stipendije dobili su učenici srednjih škola/studenti sportaši, jednu učenik srednje škole/student invalid, te tri stipendije učenici srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.