Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.

Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka. Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva.

Obilježavanje Dana Općine Čepin započelo je u petak, 05. lipnja u 12:00 sati polaganjem vijenaca na spomen obilježje Poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u Parku Hrvatskih branitelja u Čepinu. Uslijedio je svečani prijam u Općini Čepin, gdje je, nakon himne koju su tradicionalno intonirali članovi Udruge umirovljenika Čepin, napravljen osvrt na sve projekte realizirane u Općini Čepin. 

Temeljem članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u svezi Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, za radno mjesto komunalni redar/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca (objavljen u „Narodnim novinama“, broj 57/20. od 15. svibnja 2020. godine, te na službenim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, Kralja  Zvonimira 105, 31431 Čepin), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje POZIV

Svim mještankama i mještanima općine Čepin

čestitamo svetkovinu Presvetog Trojstva i Dan Općine Čepin!

Općinski načelnik Dražen Tonkovac sa zamjenicima,

predsjednik Općinskog vijeća Robert Periša,

Općinsko vijeće i Općinska uprava

Reciklažno dvorište Čepin

BannerWeb Naslovnica

 

Najčitanije