Projekt službenog naziva „ Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Čepin“ označenog referentnim brojem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava – KK.06.3.1.03.0087. predstavlja zbrinjavanje otpada bez naknade za mještane područja općine Čepin s ciljem smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u općini Čepin te doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.

Krajem 2018. godine najveća općina u Osječko-baranjskoj županiji  potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor kojim su dodijeljena sredstva u iznosu od 2.636.131,80 HRK potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, odnosno Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta je 3.171.793,32 HRK.

09.01.2020. u općini Čepin u 17,00 sati održati će se dopunska izobrazba za pesticide. Tečaj za pesticide financiran je u 100% iznosu za stanovnike općine Čepin. Polaznici iz ostalih mjesta koji dolaze na edukaciju, istu plaćaju po najnižoj cijeni u RH i iznosi svega 200,00 kuna.

Izobrazba će se provesti 09. siječnja 2020. s početkom u 17 sati u Hrvatskom domu.

Ovlaštena institucija za provedbu izobrazbe je Pučko otvoreno učiliste Mentor Đakovo

Općinski načelnik Dražen Tonkovac potpisao je s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ugovore o sufinanciranjima u poljoprivredi ukupne vrijednosti gotovo 120.000,00 kuna. Potpore su dodijeljene za ekološku proizvodnju, analizu tla, pčelarstvo, umjetno osjemenjivanje (veterinarske usluge), testiranje raspršivača (atomizera) i prskalica te sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih kultura.

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeći Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Čepin za 2020. godinu.