Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije dana 26. svibnja 2020. godine, KLASA: 920-11/20-01/3, URBROJ: 2158/1-01-02-20-4, prema kojem se proglašava stanje prirodne nepogode – mraz na području gradova Belišće, Osijek i Valpovo te općina Čepin, Draž, Erdut, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Popovac, Semeljci, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka za VOĆARSKE KULTURE.

U Općinu Čepin pristiglo je Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim je odobreno da Dječji vrtić Zvončić Čepin sa sjedištem u Čepinu, Ulica Grada Vukovara 2, može započeti s radom nakon što pribavi rješenje upravnog tijela županije nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti i predškolskog odgoja i upisa u sudski registar.

Radi trajanja epidemije COVID-19, Općina Čepin će do daljnjeg obavljati rad sa strankama pismenim, elektroničkim ili telefonskim putem, dok će se neposredni rad sa strankama omogućiti samo pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješit bez prisutnosti iste.

Obavještavamo mještane Općine Čepin da će se u periodu od 25.05. do 19.06.2020. god. provoditi sustavna deratizacija u naseljima općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste). Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

U ožujku 2020. godine Osječko-baranjska županija pristupila je projektu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije s ciljem unaprjeđenja poslovanja u turizmu i postavljanjem standarda kvalitete. Projekt se sufinancira temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini  Ministarstva turizma i izrađuje u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita.