U petak, 07. veljače, u vijećnici Općine Čepin, općinski načelnik Dražen Tonkovac uručio je ugovore o stipendiranju 21 stipendistu. Pet stipendija dodijeljeno je učenicima srednjih škola, šest studentima, jednu je dobio učenik srednje škole/student invalid, te sedam stipendija učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (šest medicinskih sestara i jedan vozač), te dvije stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (jedan student medicinskog i jedan elektrotehničkog fakulteta). Visina učeničke stipendije iznosi 600,00 kn, dok je studentska stipendija u visini 800,00 kn.

Općinsko društvo Crvenog križa Čepin, Udruga umirovljenika Čepin i Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Čepin pozivaju vas na besplatnu akciju mjerenja krvnoga tlaka i razine šećera u krvi koja će se održati u utorak 18. veljače 2020. godine od 17.00 do 18.00 sati na novoj lokaciji – prostorije Udruge umirovljenika Čepin na adresi Kralja Zvonimira 98. Akcije će se i ubuduće održavati u prostorijama Udruge umirovljenika Čepin svakog trećeg utorka u mjesecu od 17.00 do 18.00 sati.

Temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.

Pozivamo sve mještane općine Čepin da prisustvuju informativno-edukativnim radionicama, u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u općini Čepin“, koje će se održavati prema sljedećem rasporedu:

•    Četvrtak, 16. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Društvenog doma, Čepinski Martinci
•    Petak,  17. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Općine Čepin, Čepin.
•    Utorak, 21. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Vatrogasnog doma, Beketinci
•    Srijeda, 22. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Nk Tomislav, Livana
•    Petak 24. siječanj. 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Općine Čepin, Čepin.

Radionice će obuhvatit sljedeće teme:

– Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
– Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
– Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe

Cilj provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Čepin“ je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u općini Čepin i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

Reciklažno dvorište Čepin

Najčitanije