Zbog radova na objektu Kulturnog centra, Knjižnica neće biti otvorena za korisnike 19. ožujka, kako je najavljeno, već će biti zatvorena do kraja mjeseca. Temeljem najava izvođača radova, Knjižnica bi mogla biti otvorena u utorak, 3. travnja.

Na temelju članka 23. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 28. veljače 2018. godine, utvrđuje

Z A P I S N I K sa 1. sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Tekst Zapisnika možete preuzeti ovdje.
Tekst prijedloga Odluke možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i točke 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, dana 27. veljače 2018. godine, objavljuje

OBAVIJEST o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Obavještava se natjecatelj koji je podnio ponudu u postupku pisanog javnog nadmetanja na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, kako će se javno otvaranje ponude održati u prostorijama općinske vijećnice Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, dana 28. veljače 2018. godine (srijeda) s početkom u 12,00 sati.

Tekst Obavijesti možete preuzeti ovdje.

Reciklažno dvorište Čepin

Najčitanije