Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin (KLASA: 320-01/18-01/56,  URBROJ: 2158/05-18-1 od 17. svibnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), općinski načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVUO prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu