Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Općina Čepin sklopili su ugovor o sufinanciranju izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin, kojim se Ministarstvo obvezuje sufinancirati izradu Plana u ukupnom iznosu od 49.000,00 kn.

Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 11. sjednici održanoj dana 06. lipnja 2018. godine, donijelo je Odluku o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Čepin za pokretanje postupka za sufinanciranje nabave školskih udžbenika i ostalih školskih potrepština za školsku godinu 2018./2019., a za čega su osigurana sredstva u Proračunu Općine Čepin za 2018. godinu.