Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), općinski načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVUO prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu

I ove godine provodi se trajno informiranje lokalnog stanovništva o mogućnostima njihovog aktivnog participiranja u mjerama kontrole komaraca, prije svega zbog udomaćivanja i širenja invazivne i zdravstveno značajne vrste komarca (azijski tigrasti komarac) na području Općine Čepin.

Općina Čepin sukladno članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu. Svi mještani općine pozvani su dati mišljenje, prijedloge i primjedbe o nacrtu.

Anketa

Postoji li potreba roditelja da djeca predškolske dobi ostaju u vrtiću nakon uobičajenog radnog vremena vrtića, odnosno u popodnevnim satima?