Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), općinski načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVUO prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu

I ove godine provodi se trajno informiranje lokalnog stanovništva o mogućnostima njihovog aktivnog participiranja u mjerama kontrole komaraca, prije svega zbog udomaćivanja i širenja invazivne i zdravstveno značajne vrste komarca (azijski tigrasti komarac) na području Općine Čepin.