Temeljem članka 13. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 30/18.) u pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade (potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za stanovanje obveznici koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Reciklažno dvorište Čepin

Najčitanije