u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Beketinci uz  kanale: Davidovača 1, Davidovača 2, Rijeka Vuka, Glavni,  Loncija, Bobotski, Krčevine, Desni Rukav, Stara Vuka III.

u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Čokadinci  uz  kanale: Poganovačko Kravički, Loncija, Davidovača 2.

u geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, odnosno parcelacije poljoprivrednog zemljišta van građevinske zone  U K.O. Čepinski Martinci uz  kanale: Loncija, Poganovačko Kravički, Travnjak, Kuštajn, Zubović, Čalić,Bobotski, Lozovac .