Obavještavamo vas da će se dana 05. ožujka 2019. zatvoriti za promet sljedeći željezničko-cestovni prijelazi:

  1. Željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M302 Osijek – Strizivojna/Vrpolje u km 6+282 i Vrtne ulice u Livani u Općini Čepin
  1. Željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M302 Osijek – Strizivojna/Vrpolje u km 6+856 i Željezničke ulice u Livani u Općini Čepin
  1. 3. Željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M302 Osijek – Strizivojna/Vrpolje u km 10+107 i Kolodvorske ulice u Čepinu

Temeljem sporazuma između Općine Čepin i HŽ Infrastrukture d.o.o. obnovljeni su poljski putevi (svodne ceste) koji omogućuju stanarima i ostalim korisnicima da nakon ukidanja željezničko-cestovnih prijelaza imaju pristup do svojih parcela, a promet je usmjeren prema željezničko-cestovnim prijelazima koji su osigurani polubranicima i svjetlo-zvukom, čime se podiže razina sigurnosti prometovanja preko željezničke pruge.

Odluka

Ovim putem obavještavaju se svi potencijalni prijavitelji na Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku (objavljen 15. veljače 2019. godine na službenim web stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i na oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin) kako se produžuje rok za podnošenje prijedloga na isti.

u geodetski elaborat izrađen u svrhu evidentiranja vodnog dobra za zahvat u prostoru: EVIDENTIRANJE VODNOG DOBRA UZ VODNE GRAĐEVINE OSNOVNE MELIORACIJSKE ODVODNJE U K.O. ČEPIN, kanali: Salaj, Bobotski, Mitl-Glavančina, Kanal br. 2, Pomoćin, Kanal br. 4, Voraček, Stara Glavančina, Čepinski rit, Podrumina, Buban.