Javni natječaj za prodaju nekretnine (grobno mjesto na katoličkom groblju u Čepinu) – Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.-pročišćeni tekst), članka 24. stavka 1. podstavka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.), točke 10. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 7/18.), i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine.

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.

Od ponedjeljka, 19. ožujka 2018. godine, u Čepinu je sa radom započeo „Superior - centar za poboljšanje kvalitete života“ . Centar integrira elemente iz fizioterapije, wellnessa i fitnessa s ciljem promicanja zdravlja i kvalitete života pojedinca. U Centru djeluje stručan tim magistara fizioterapije s užim područjem djelovanja iz ortopedske i neurološke rehabilitacije.

Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije,  temeljem članka 40. Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije, dana 01. ožujka 2018.g., na web stranicama Osječko-baranjske županije objavilo je devet Javnih poziva za dodjelu potpora iz poljoprivrede i ruralnog razvoja, na koje se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja Osječko-baranjske županije.