U Zagrebu je danas potpisan ugovor o sufinanciranju projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za OČUVAJMO POVIJEST KROZ UMJETNOST“, između Općine Čepin i  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kojim se Ministarstvo obvezuje sufinancirati ovaj projekt do najvišeg ukupnog iznosa od 250.000,00 kuna.

Općina Čepin objavila je javni natječaj u kojem se traži 12 radnika u sklopu programa javnih radova. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav objavila je 21. svibnja 2018. godine prvi LAG natječaj za Tip Operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Prema Strategiji LAG-a Vuka-Dunav potpore će biti odobrene malim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a Vuka-Dunav, koji obuhvaća sedam općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci, te pet mjesnih odbora: Brijest, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 1.669.387,50 kuna, a visina potpore po pojedinom nositelju projekta iznosi 15.000,00 eura, odnosno 111.292,50 kuna. 

Na Natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva, OPG-ovi, obrti, trgovačka društva i zadruge koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a imaju gospodarstvo ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom rezultatu od 2.000 do 7.999 eura. 

Rok za podnošenje prijava projekta na Natječaj započinje 4 lipnja 2018. godine i traje do 3. srpnja 2018. godine.

Sve informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web-stranici LAG-a Vuka-Dunav (www.lagvuka-dunav.hr), gdje je objavljen tekst LAG Natječaja, te ostala prateća dokumentacija. 

Informativna radionica za pružanje detaljnijih informacija potencijalnim prijaviteljima organizirati će se u Hrvatskom domu u Antunovcu, 24. svibnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati.

Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin (KLASA: 320-01/18-01/56,  URBROJ: 2158/05-18-1 od 17. svibnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje