Svim mještanima općine Čepin i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti!
Općinski načelnik Dražen Tonkovac sa zamjenicima,
Predsjednik Općinskog vijeća Robert Periša,
Općinsko vijeće i Općinska uprava

Obavještavamo mještane Općine Čepin da će se u periodu od 25.05. do 19.06.2020. god. provoditi sustavna deratizacija u naseljima općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste). Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije dana 26. svibnja 2020. godine, KLASA: 920-11/20-01/3, URBROJ: 2158/1-01-02-20-4, prema kojem se proglašava stanje prirodne nepogode – mraz na području gradova Belišće, Osijek i Valpovo te općina Čepin, Draž, Erdut, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Popovac, Semeljci, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka za VOĆARSKE KULTURE.

U Općinu Čepin pristiglo je Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim je odobreno da Dječji vrtić Zvončić Čepin sa sjedištem u Čepinu, Ulica Grada Vukovara 2, može započeti s radom nakon što pribavi rješenje upravnog tijela županije nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti i predškolskog odgoja i upisa u sudski registar.