U Beketincima se nalazi Rimokatolička crkva.

U Čepinu su tri rimokatoličke župe (u đakovačko-osječkoj nadbiskupiji):

 • župa Presvetog Trojstva s filijalom u Ovčari (Čepin1)
 • župa Uskrsnuća Kristova (Čepin 2)
 • župa Duha svetoga (Čepin 3).

Župe od 23. rujna 2004. godine pripadaju Čepinskom dekanatu. U mjestu djeluju i srpska pravoslavna crkva te Evanđeoska pentekosna crkva "Radosna vijest" i postoji sakralni objekt na Ovčari.

U općini Čepin postoji 5 groblja. Groblja na području općine Čepin svojom površinom zadovoljavaju potrebe za postojeći broj stanovnika.

 • BEKETINCI  - Katoličko groblje
 • ČEPIN -  Katoličko i pravoslavno groblje
 • ČEPINSKI MARTINCI -  Katoličko groblje
 • ČOKADINCI  - Groblje Čokadinci
 • LIVANA  - Groblje Livana

Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb
Pročelnik: Krešimir Crnković
Tel: 031 381 166
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
V. d. Pročelnice: Marica Beraković
Tel: 031 381 166
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo
Pročelnica: Mirjana Cvitkušić
Tel: 031 381 166
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OPĆINA ČEPIN
Kralja Zvonimira 105
31431, Čepin

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA PRIMANJE PISMENA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonski kontakti
Centrala - 381 166
Fax - 075 805 682

OIB: 64176613943
MB: 2547708
IBAN: HR2325000091806500001
Addiko Bank


Radno vrijeme
Pon-Pet: 07:30 - 15:30
Radno vrijeme sa strankama
Pon-Pet: 08:00 - 15:00

Radno vrijeme blagajne
Pon-Pet: 08:00 - 15:00

Radno vrijeme sa strankama
socijalnog karaktera
Pon-Pet: 11:00 - 15:00

Dan prije državnog blagdana
Općina Čepin radi do 13:00 sati

Detaljni plan uređenja "Gospodarske zone Čepin"

Fotografije visoke rezolucije

1. Detaljna namjena površina
2. Promet
3. Telekomunikacija
4. Vodoopskrba i odvodnja
5. Elektroenergetika
6. Plinoopskrba
7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
8. Uvjeti gradnje

Detaljni plan uređenja "Gospodarske zone Čepin" (.pdf - 12Mb)

Površina zone:

 • 33 hektara

Planirano vrijeme realizacije: 2013. - 2015.

Makrolokacijski aspekti zone:

 • na raskrižju europskih prometnih pravaca koji povezuju istok i zapad, sjever i jug
 • blizina Osijeka
 • 250.000 ljudi koji žive u okruženju a koji gravitiraju zoni
 • neposredno je uz državnu cesta D7 koja spaja Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu
 • na manje od 2 kilometra od zone ulaz je na autocestu 5C Budimpešta - Sarajevo - Ploče
 • buduća četverotračna cesta Varaždin - Virovitica - Osijek - Vukovar - Ilok prolazi u neposrednoj blizini zone
 • blizinu cestovnog koridora X odnosno autoceste Zagreb - Beograd
 • dobra željeznička povezanost (planira se gradnja industrijskog kolosijek za Tvornicu ulja Čepin uz sam rub zone)
 • blizina zračne luke Osijek
 • blizina riječne luke Osijek

Mikrolokacijski aspekti zone:

 • zapadni dio općine Čepin
 • svojom zapadnom stranom zona je omeđena državnom cestom D7 (Čepinska obilaznica)
 • južnom stranom zona je omeđena prostorom na kojem se nalazi Tvornica ulja Čepin
 • zapadnom stranom zona graniči s cestom koja zonu povezuje s Ulicom grada Vukovara i čepinskom obilaznicom

Namjena zone:

 • proizvodni, trgovački i skladišni sadržaji
 • uslužni sadržaji - servisi, ugostiteljske usluge, poslovne usluge i slično

Opremljenost zone:

 • prometna infrastrukturom (pristupne ceste i ceste u zoni), to znači - uređene pristupne prometnice i uređene prometnice unutar zone karakteristika utvrđenih projektnom dokumentacijom;
 • komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, tehnološka voda i industrijska kanalizacija, instalacije oborinske odvodnje i kanalizacije u zoni i priključak na vanjske instalacije);
 • energetskom infrastrukturom (trafostanice, javna rasvjeta, električni priključci i plinski priključci);
 • telefonskom i internetskom mrežom;
 • u zoni će biti organizirano sakupljanje i odvoz otpada, s mogućnošću odvojenog sakupljanja otpada i reciklažnim dvorištem.Sadržaj zone

Prostorni pokazatelji zone:

 • 33 hektara
 • 51 građevna čestica od 400 do 27289 metara kvadratnih
 • ukupna površina građevnih čestica 256995,70 metara kvadratnih
 • površina infrastrukture (ceste, kanali itd): 73004,30
 • koeficijent izgrađenosti do 0,60

Kontakt:
Ivan Žeravica, zamjenik načelnika
Općina Čepin, Čepin, K. Zvonimira 105
+385 31 381 166
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Gonfalon

Grb i zastava su prvo službeno znakovlje ove općine, čije se ime prvi put spominje prije više od 750 godina. Premda Čepin još uvijek nije grad, potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks proglašen je prvim počasnim građaninom Čepina, a odabran je i za simboličnog kuma nove zastave i grba.

Povijesni događaj za mjesto Čepin uveličan je i konačnim prihvačanjem grba i zastave koji će obilježiti vizualni i društveni identitet samog mjesta i pripadnike zajednice. Povodom obilježavanja 750. Obljetnice prvog pisanog imena Chapa, Chappa Csapa, Csepin - Čepin (1258. – 2008) u povijesnim izvorima, Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku o pokretanju postupka statutarnog i idejnog rješenja i ustrojavanja znakovlja općine Čepin, Grba i Zastave. Općinsko poglavarstvo je odlukom od 04. Prosinca 2007. Godine ovaj složeni i društveno odgovoran posao povjerilo profesoru Vinku Iviću.

Profesor povijesti i pedagogije Vinko Ivić je sa zadovoljstvom prihvatio te je po prvi puta u povijesti Čepina osmislio i predložio znakovlje koje će predstavljati identitet mjesta Čepin i građane kao pripadnike te zajednice.

Grafičko - likovno i vizualno rješenje sukladno heraldičkim pravilima i zakonskim odredbama i pravilnicima koji se odnose na grbove i zastave u lokalnoj samoupravi rješavalo se surađujući s akademskom slikaricom i profesoricom povijesti umjetnosti u Osijeku. Rad na grafičkoj i vizualnoj izradi grba i zastave prijedloga rješenja povjereno je tiskari Holeš d.o.o. u Osijeku/Čepinu

Stalna suradnja i brojni kontakti sa HDA, akademskim slikaricama, grafičkim studiom Holeš i dr. Cjelokupni rad na izradi grba i zastave Općine Čepin ostvaren je uz brojne konzultacije i informiranje s načelnikom općine dr.med. Draženom Arnoldom i njegovim suradnicima koji su davali veliku potporu. U tijeku 2008 godine radom na projektu te konačnim prijedlogom rješenja sadržajnog i vizualnog izgleda grba i zastave, općinsko vijeće temeljem ranije odluke 2007 je donijelo Odluku o grbu i zastavi Općine Čepin.

06. travnja 2009. godine Hrvatski Državni arhiv je stručno heraldičko i vizualno rješenje grba i zastave prihvatio, a nakon toga 07.04.2009. godine državni ured je odobrio službene uporabe grba i zastave.

Samo značenje simbola polumjesec - svjetlo u tami je preuzeto iz grba u povijesti vrlo ugledne obitelji Adamovich de Cespin to je također povjesna poveznica sa suvremenošću. Suncokret je predstavljen kao plod zemlje, poveznica sa suvremenim životom i bogatstvom jedne zajednice ljudi. Crna bordura je također preuzeta iz grba Adamovich de Cespin.

U svečanoj zastavi (Gonfalon) te na grbu grbu na istoj se dodaje žuta bordura radi svečanijeg doživljaja. I grb i zastava povezuju ljude jedne zajednice i poznaju prepoznatljiv znak te iste zajednice.

 

Stolne zastavice Grb općine Čepin

Grb i zastava općine Čepin

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čepin (HDZ)
Robert Periša

Potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Čepin  (HSS)
Ksenija Rajtek

Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Čepin (HDZ)
Josip Đimber

Članovi vijeća općine Čepin

HSS
Velimir Džambić
Anamarija Gregić
Zoran Horvat
Miroslav Jerković
Boris Marks
Valentin Pavleković
Ksenija Rajtek

HDZ
Josip Đimber
Hrvoje Hefer
Robert Periša


MOST
Melani Starčević
Marko Brekalo
Marija Čačić
Josip Skočibušić

HNS
Dražen Arnold 
Tanja Paun
Mario Žanko