JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN_

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin.

Opširnije...

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin – nastavno: Pravilnik („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“, broj 26/15.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst), a temeljem provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin objavljenog dana 20. siječnja 2017. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Čepin, www.cepin.hr, općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeću

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području Općine Čepin za 2017. godinu

Tekst Odluke u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Odluka (.doc)

ZAPISNIK SA SJEDNICE POVJERENSTVA ZA OCJENJIVANJE PRIJAVLJENIH PROGRAMA I/ILI PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2017. godine, utvrđuje

ZAPISNIK

sa sjednice Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin

Tekst Zapisnika u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Zapisnik (.docx)

ZAPISNIK SA SJEDNICE POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I/ILI PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

Temeljem članka 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), Povjerenstvo za administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine, utvrđuje

ZAPISNIK

sa sjednice Povjerenstva za administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin

Tekst Zapisnika u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Zapisnik (.docx)

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin.

Opširnije...