Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ u Čepinu

Javna rasprava održana je temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.). Ovo Izvješće izrađeno je sukladno odredbama članka 103. Zakona.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin (PDF.)