Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin

Javna rasprava održana je temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i  65/17.). Ovo Izvješće izrađeno je sukladno odredbama članka 103. Zakona.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin (PDF.)